Välkommen till PeLiCon - Project & Interim Management!

PeLiCon – Project & Interim Management:s målsättning är att hjälpa och stödja kunder med att förbättra och vidareutveckla sin verksamhet och sina processer, arbetssätt och verktyg inom ekonomiområdet genom att erbjuda kvalificerade konsulttjänster.

Denna målsättning uppnås genom att erbjuda följande typer av konsulttjänster:

  • Stöd i kundens kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet
  • Interim Management
  • Associerad underkonsult till väletablerade aktörer inom Management Consulting och Interim Management

PeLiCon – Project & Interim Management genomför konsultuppdrag hos kunder både som fristående konsultbolag och som associerad underkonsult till större leverantörer av tjänster inom områdena Management Consulting och Interim Management.

Välkommen att ta del av PeLiCon:s tjänsteerbjudanden som beskrivs utförligare på de efterföljande sidorna!

Varmt välkommen att kontakta mig för en utförligare presentation och ett förutsättningslöst möte. Behovet av mitt stöd kanske inte finns idag men det är alltid bra att ha en kontakt etablerad inför ett möjligt framtida samarbete.