Interim Management 

Inom alla ekonomifunktioner uppstår det personalmässiga förändringar som måste hanteras. Jag kan stödja Er i dessa situationer genom att genomföra kortare eller längre Interim Management uppdrag.

Min bakgrund och mina erfarenheter passar bra både för seniora chefsbefattningar och kvalificerade specialistbefattningar inom ekonomiområdet.

Jag fokuserar på ledar- och chefsbefattningar i medelstora företag såsom till exempel:

  • CFO / Ekonomidirektör som ingår i verksamhetens ledningsgrupp
  • Finance Manager / Ekonomichef som ansvarar för verksamhetens ekonomifunktion
  • Head of Business Control som avrapporterar till verksamhetens ledningsgrupp
  • Head of Accounting & Financial Reporting på koncern-, affärsområdes- eller bolagsnivå

Jag åtar mig också kvalificerade controller- och specialistroller såsom till exempel :

  • Senior Business Controller på koncern-, affärsområdes- eller dotterbolagsnivå med fokus på den operativa uppföljningen och styrningen
  • Senior Financial Controller inom större koncerner med fokus på koncernredovisning och den finansiella rapporteringen
  • Engagerad resurs vid genomförande av större projekt, t ex vid förändringar inom Er ekonomiorganisation eller vid införande av nytt system för konsolidering och koncernrapportering, budget och planering eller BI-verktyg.

Varmt välkommen att kontakta mig för en utförligare presentation och ett förutsättningslöst möte.