Om PeLiCon - Project & Interim Management AB 

PeLiCon – Project & Interim Management AB är ett är ett konsultföretag som ägs och drivs av Peter Lindström. Konsultverksamhet startade hösten 2010 (inledningsvis som enskild firma).  

PeLiCon är en förkortning av Peter Lindström Consulting. Project & Interim Management står för inriktningen på företagets huvudsakliga tjänster.

PeLiCon – Project & Interim Management AB med organisationsnummer: 556890-0467 registrerades i april 2012. Bolaget har F-skattesedel och dess säte är: Nacka i Stockholms län.

Se även företagsfakta hos AllaBolag.se

  

Konsultprofil Peter Lindström

Jag är en senior Interim Management konsult som fokuserar på ledande befattningar inom ekonomifunktionen. Jag har både som anställd och som Interim Management konsult innehaft ett flertal olika chefsbefattningar och kvalificerade Controller-roller med ansvar att leda både personal och processer inom ekonomiområdet.

Jag har haft förmånen att få arbeta i många olika branscher och typer av företag. Jag har haft anställningar i och utfört konsultuppdrag hos såväl stora börsnoterade industriföretag som i medelstora tjänsteföretag. Jag har även samlat på mig erfarenhet av att arbeta på koncern- och affärsområdesnivå i lokala svenska dotterbolag samt i större internationella koncerner. Med denna bakgrund är jag flexibel att kunna genomföra olika typer uppdrag i många olika typer av företag och branscher.

Att anlita mig som Interim Management konsult innebär att Du drar nytta av mina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper. På följande sidor väljer jag därför att presentera mig som person och konsult ganska utförligt.