Personliga egenskaper 

Min framgång i genomförandet av olika Interim Management uppdrag påverkas mycket av vem jag är som person och vad som efterfrågas i det aktuella uppdraget. Nedan är en inledande presentation av mina personliga egenskaper. Självklart är detta bara en del av min person. Jag träffar Dig gärna för en mer utförlig presentation.

Kontinuerligt förbättringsarbete – Jag drivs av att ständigt vilja förbättra och vidareutveckla personal, processer och arbetsmetoder. Att lära och utvecklas genom de erfarenheter jag utvecklar i konsultrollen ger mig en stor tillfredsställelse.

Lagspelare och teamledare - att leda och arbeta tillsammans i team mot gemensamma mål är väldigt stimulerande. Jag ser mig själv som en god lagspelare och jag tar gärna rollen som teamledare. Jag har god självkännedom och kunskap om mina styrkor och mitt sätt att agera i relation till omgivning och andra människor. Intresserad av ledarskap, organisationspsykologi och gruppers sätt att fungera.

God social kompetens - jag har i mina olika befattningar och konsultuppdrag haft lätt för att skapa kontakter och utveckla ett gott samarbete med chefer, medarbetare och externa parter.

Diplomatisk och lyssnande - jag stimuleras av givande samtal. Jag tror starkt på att man kan uppnå mål och lösa eventuella konflikter genom dialog och aktivt lyssnande. Jag strävar alltid efter att försöka förstå den andre ur hens perspektiv.

Analytisk och reflekterande - jag är som person analytisk och eftertänksam. Jag strävar efter att se situationer och utmaningar utifrån olika perspektiv. Baserar mina beslut utifrån fakta samtidigt som jag försöker vara lyhörd för mina egna och andras känslor.

Strukturerad med god planeringsförmåga - jag är bra på att planera, organisera och leda processer och aktiviteter. Har genom åren utvecklat ett strukturerat och metodiskt arbetssätt. Arbetar gärna i projektform med ständiga förbättringar och förändringsarbete.

Ansvarstagande och noggrann - jag strävar alltid efter att leverera med hög kvalité. En viktig drivkraft för mig är att alltid försöka förbättra och effektivisera arbetssätt och processer. Att uppnå detta i samarbete med andra är mycket stimulerande.

Lojal och pålitlig - Det är viktigt för mig att hålla deadlines och att klara mina leveranser. Behövs det så är jag aldrig främmande för att lägga ned extra tid och energi för att möta målen.

Nyfikenhet och personlig utveckling - jag stimuleras av att lära mig nya saker. Att utvecklas genom nya kontakter, samarbeten och erfarenheter är en stark drivkraft för mig och ett viktigt skäl till att jag valt att arbeta som Interim Management konsult i eget företag.