Kunder

Jag är inte inriktad mot någon specifik bransch eller typ av företag utan jag erbjuder mina tjänster till alla företag som kan ha nytta av mina konsulttjänster. Mitt fokusområde är ekonomifunktionens verksamhet och processer. Min erfarenhet är att processerna inom detta område är generiska och de tillämpas av alla företag i varierande omfattning.

Jag inriktar mig med mina olika tjänsteerbjudanden mot följande målgrupper:

  • Tjänsterbjudandet Stöd i det kontinuerliga förbättringsarbetet vänder sig främst mot medelstora företag och mindre koncerner som inte har egna resurser att driva ett strukturerat förändrings- och förbättringsarbete. En speciell målgrupp är bolag som har varit i en kraftig tillväxtperiod och inte hunnit med att utveckla sina processer för ekonomi- och verksamhetsstyrning i samma takt. Här kan jag bistå med min erfarenhet och struktur vid utvecklandet av nya rutiner och processer för rapportering, uppföljning och styrning av verksamheten.
  • Tjänsterbjudandet Interimsuppdrag i ledar- och chefsroller är inriktat i huvudsak mot medelstora företag och mindre koncerner. Svenska dotterbolag till större internationella koncerner eller till investmentbolag är en kundgrupp som jag vänder mig särskild till.
  • Tjänsteerbjudandet Interimsuppdrag i kvalificerade controller- och specialistroller är inriktat främst mot större företag och koncerner som kan ha nytta av min breda erfarenhet av operativ och finansiell rapportering i större börsnoterade och publika koncerner.