Stöd i kundens kontinuerliga förbättrings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet   

Samarbeten sökes med CFO:er och andra ledande befattningshavare inom ekonomifunktioner. Ambitionen är att få stödja Er operativt i Ert kontinuerliga arbete med att förbättra Era processer inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Min operativa erfarenhet säger mig att det alltid finns processer, arbetssätt och verktyg inom en ekonomifunktion som behöver förbättras och vidareutvecklas för att klara ständigt ökade krav på kvalité och effektivitet. Ofta blir inte dessa förbättringar genomförda på grund av att det saknas:

  • tid hos befintliga resurser inom ekonomifunktionen, och/eller
  • rätt kompetens för att driva och genomföra förbättringsaktiviteterna.

Nu tänker jag inte på de stora förändringsprojekten som kräver stora personal- och konsultinsatser utan på de rationaliseringar som ligger inom det kontinuerliga förbättringsarbetet. För att komma framåt i arbetet med de ständiga förbättringarna krävs det enligt min erfarenhet ofta en temporär kompetens- och resursförstärkning.

Jag kan som en temporär stödresurs eller projektledare gå in och hjälpa Er vid genomförande av Era olika förbättringsaktiviteter och mindre utvecklingsprojekt. Jag kan driva och genomföra förbättringsaktiviteter antingen självständigt eller i nära samarbete med Er personal. Det kan till exempel handla om att granska och vidareutveckla:

  • Era budget- och prognosprocesser samt verktyg för finansiell och operativ uppföljning
  • Era modeller och verktyg för finansiell och operativ rapportering, uppföljning och analys
  • Era processer och verktyg för mätning och rapportering av KPI:er
  • Era modeller och verktyg för kort- och långsiktig planering och uppföljning av kassaflöden.

Det är viktigt att arbeta med denna typ av mindre projekt på ett systematiskt och strukturerat sätt för att uppnå bra och bestående resultat. Jag har under åren utvecklat angreppssätt och arbetsmetoder som fungerar i praktiken.

Välkommen att kontakta mig om Du vill veta mer om vad jag kan stödja och hjälpa till med!